Prezentare

Email Imprimare PDF

clip image002La Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" Curtea de Argeș se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care au promovat testele naţionale sau care au obţinut certificate de capacitate, care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 şi media la purtare minimum 9.00.

În cadrul Seminarului Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeș funcționează programul de studii liceale, preuniversitare, cu profilul Teologie Ortodoxă Pastorală şi Teologie Patrimoniu Cultural.

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală pune începutul cercetării științifice în domeniul teologic din perspectiva pregătirii unor absolvenți cu o instruire solidă, duhovnicească și intelectuală, cu posibilitatea continuării studiilor universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Aici se formează slujitorii Bisericii și tineri cu aleasă educație teologică ce vor urma la slujire în Sfântul Altar dar și la catedră; educație susținută de cadre didactice cu pregătire de specialitate cunoscute pe plan local și național.

În primii doi ani, aria curriculară cuprinde studiul disciplinelor din cadrul teologiei biblice și istorice, deasemenea, cursuri și din domeniul teologiei practice.

În ultimii doi ani de studiu se pune accentul pe disciplinele teologiei sistematice, și pe aprofundarea teologiei practice.

Specializarea Teologie Patrimoniu Cultural oferă absolvenţilor o pregătire temeinică de cultură generală şi teologică, paleografie, studiul formelor şi al culorii, istoria artelor etc.;

Calificarea în restaurarea şi conservarea operelor de artă, a monumentelor istorice bisericeşti şi a altor obiecte de patrimoniu cultural naţional;

Absolvenţii se pot angaja după terminarea cursurilor pe şantierele de restaurare a patrimoniului bisericesc şi naţional şi chiar peste hotare sau îşi pot continua studiile la Facultatea de Teologie secţia Patrimoniu cultural sau la altă secţie teologică.

La absolvire elevii primesc atestatul pentru realizezarea lucrărilor de pictură monumentală (frescă bisericească sau laică).

În perspectivă, ei pot deveni artişti plastici profesionişti, pot organiza expoziţii cu lucrări personale.

Programul de studii se desfășoară pe durata de 8 semestre, cursuri de zi, cu un număr de elevi aprobat de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Inspectoratul Școlar Județean Argeș.

Planurile de învățământ sunt alcătuite pe semestre de câte 35 săptămâni de activitate didactică și cuprind un număr de 29-30 ore pe săptămână.

Pentru a avea o perspectivă corectă asupra nivelului de pregătire al elevilor şi pentru a obţine un învăţământ de calitate, evaluarea elevilor se face, într-un mod riguros, pe parcursul întregului proces educativ și a celor patru ani de studii preuniversitare, precum și la terminarea liceului, printr-un examen de bacalaureat și a examenului de atestare a competențelor profesionale.

 

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului