Clasa a XI-a – a XII-a Patrimoniu cultural

Email Imprimare

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC
Cultul Ortodox
SPECIALIZAREA: PATRIMONIU-CULTURAL


Disciplina
Număr de ore / săptămână
 Clasa a XI-a   Clasa a XII-a 
Discipline teologice                              
       5       

       5       

Morala Creștină1                                              
       -       
       -       
Studiu biblic al Vechiului Testament               
       1       
       1       
Studiu biblic al Noului Testament                    
       1       
       1       
Dogmatică                                                          
       2       
       2       
Istoria Bisericii Ortodoxe Române                  
        -       
       1       
Istoria Bisericească Universală                       
        1      
       -      
Catehetică și Omiletică                                     
        1      
       1       
Tipic și Liturgică                                                 
        2      
       2       
Spiritualitate2                                                     
        1      
       1       
Muzică bisericească 3                                        
        1      
       2       
Discipline artistice de specialitate                    
        8        
       9       
Studiul formelor și desenul                               
        2       
       2       
Studiul culorii și pictură de icoană                   
        2       
       3       
Sculptură decorativă                                         
        1       
       1       
Studiul materialelor de lucru în arta eclesială
        1       
        -       
Restaurare de icoană și lemn policrom          
        1       
        1       
Istoria artelor                                                    
        1       
        1       
Studiul tehnicilor vechi și tradiționale             
        -       
        1       
Alte discilpline                                                     
        2        
        1        
Biologie                                                               
        1       
        -       
Educație muzicală                                              
        1       
        1       
Numărul total de ore/ săptămână în CD          
        15      
        15      

 

NOTE:
1. Pentru disciplina morală creştină se alocă, în clasele a XI-a şi a XII-a, ora de religie din trunchiul
comun (TC).

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului