Clasa a IX-a – a X-a Patrimoniu cultural

Email Imprimare

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC
Cultul Ortodox
SPECIALIZAREA: PATRIMONIU-CULTURAL


Disciplina
Număr de ore / săptămână
 Clasa a IX-a   Clasa a X-a 
Discipline teologice                        
       2       

       2       

Studiu biblic al Vechiului Testament       
       1       
       1       
Studiu biblic al Noului Testament           
       1       
       1       
Liturgică1                                                   
       -       
       -       
Educație artistică specializată                
        4       
       4       
Studiul formelor și desenul2                    
        1      
       1      
Studiul culorilor și pictură de icoană2     
        -      
       -       
Istoria artelor - Arta eclesială                
        1       
       1       
Sculptură                                                   
        1       
       1       
Alte discipline                                            
        3       
       3       
Limba și Literatura Română                    
        1       
       1       
Educaţie muzicală                                     
        1       
       1       
Educaţie vizuală                                        
        1       
       1       
Numărul total de ore/ săptămână în CD  
        9      
        9      

 

NOTE:
Orele pentru disciplinele de specialitate se obţin din:
- ora de religie, prevăzută în trunchiul comun (TC);
- orele din curriculum diferenţiat (CD), prevăzute în planul-cadru;
- orele din curriculum la decizia şcolii (CDŞ), prevăzute în planul-cadru.
1. Pentru disciplina liturgică se alocă, în clasa a IX-a şi în clasa a X-a, ora prevăzută pentru religie în TC.
2. Pentru disciplinele studiul formelor şi desenul şi studiul culorilor şi pictură de icoană se alocă, din CDŞ,
câte o (una) oră/ săptămână pentru fiecare disciplină, în clasa a IX-a şi în clasa a X-a.

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului