Probele de aptitudini

Email Imprimare PDF

La Seminariile Teologice liceale Ortodoxe se organizează probe de aptitudini, care constau din probă orală şi probă scrisă.

Tematica pentru examenul de religie

Probă scrisă

1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

2. Crearea lumii.

3. Hristos, Lumina lumii. Vindecarea orbului din naştere.

4. Rugăciunea în viaţa creştinului.

5. Sfânta Liturghie-întâlnirea cu Hristos.

6. Legea cea nouă - Fericirile.

7. Crezul-sinteza învăţăturii de credinţă.

8. Pilda semănătorului -primire si împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.

9. Biserica, locaş de închinare.

10. Răbdarea şi încrederea în Dumnezeu - dreptul Iov.

Bibliografie: Sfănta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodoxă.

Prabă orală

a) verificarea dicției prin:

- rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate Ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, fie numele Domnului bincuvântat, Colinde

- intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române, Limba noastră, Ţara mea, Imnul eroilor. Pui de lei.

- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do Major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă.

- verificarea simţului ritmic.

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului