Dosarul de înscriere

Email Imprimare PDF

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1) certificat de naştere -copie;

2) carte de indentareitate - copie;

3) certificat de botez (ortodox) - copie legalizată;

4) fişă medicală (original) tip Şcoala de şoferi;

5) anexa la fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;

6) copie de pe foaia matricolă V-VIII sau adeverinţă din care să reiasă mediile la religie, purtare şi media generală pentru clasele V-VIII;

7) recomandarea Consiliului Parohial;

8) Binecuvântarea Chiriarhului locului.

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului