Gândurile unui dascăl

Email Imprimare PDF

TeDeum la inceput de an scolar 2012

Se ştie foarte bine faptul că" după reînfiinţarea Episcopiei Argeşului şi Muscelului şi alegerea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Calinic ca episcop titular al acestei eparhii" în anul 1990" una dintre preocupările de bază ale Înaltpreasfinţiei Sale a fost pregătirea personalului bisericesc dar şi a profesorilor ce urmau a preda Religia în şcolile de stat.

În acest sens" Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a înfiinţat şcoli de cântăreţi bisericeşti" la Turnu Măgurele şi Curtea de Argeş" Seminarii teologice" la Turnu Măgurele" Piteşti" Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel" precum şi Facultatea de Teologie "Sfânta Muceniţă Filoteia" din Piteşti.

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin bunăvoinţa Ierarhului nostru" m-am numărat şi eu printre profesorii uneia dintre aceste şcoli" Seminarul Teologie din Piteşti" unde am predat Studiul Vechiului Testament şi Istoria Bisericii Ortodoxe Romane" dar şi alte discipline până la desfiinţarea şcolii.

Am făcut aceasta muncă" de profesor" cu multă pasiune. Mi-aduc şi acum aminte" cu multă nostalgie" de prima zi din viaţa de profesor" de emoţiile intense pe care le-am trăit atunci. Este adevărat că nu aveam condiţiile cele mai bune" fiind nevoiţi să acceptam ceea ce ne oferise gazda noastră" Liceul de petrol; e adevărat că nici elevii parcă nu erau cei din vremea când eram şi eu elev la o astfel de şcoală; nu mă împăcam prea mult nici cu sarcina de a dormi" o noapte pe săptămână" atunci când eram de serviciu" în cămin alături de elevi. Niciunul dintre aceste mici neajunsuri nu mi-au putut micşora bucuria de a fi fost profesor la seminar" de a fi încercat şi eu" din această postură şi după puterile mele" ca să-l fac cunoscut pe Hristos elevilor mei şi ca să-i modelez spre a fi buni slujitori ai Altarelor Bisericii noastre.

Anii au trecut" foştii mei elevi au ajuns" la rândul lor" profesori" la Seminarul Teologic sau în învăţământul de stat" chiar asistenţi universitari la Facultatea de Teologie" iar majoritatea dintre ei preoţi.

Elevii de altădată sunt acum prietenii mei" colegii mei. Primesc din când în când" telefoane sau scrisori din Constanţa" Galaţi" Bucureşti sau alte locuri din ţară; e semn că ei nu m-au uitat" este poate" recunoştinţa că am contribuit şi eu la formarea lor ca teologi şi oameni.

După ce" o perioadă" m-am ocupat mai mult de enoriaşii din parohia unde am fost numit" la 01 august 2004" Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Calinic mi-a făcut" din nou" o mare bucurie" aducându-mă aproape de domeniul de care sunt atât de legat" de învăţământ. Atunci am fost numit în postul de consilier în învăţământul teologic şi religios la Episcopia Argeşului şi Muscelului.

Din această postură" încerc să influenţez în bine activitatea instructiv-educativă de la Seminarul Teologic din Curtea de Argeş. După părerea mea" această şcoală are în momentul de faţă" un corp profesoral format din oameni tineri" bine pregătiţi" plini de iniţiativă" care-şi fac cu mult devotament munca şi misiunea ce le-a fost încredinţată.

Am observat aceasta din inspecţiile pe care le-am făcut la ore" din discuţiile pe care le-am purtat împreună" din ambiţia pe care o au de a obţine rezultate cât mai bune la concursurile şcolare" din mândria şi mulţumirea pe care le au atunci când elevii lor au intrat pe locuri fruntaşe şi în număr mare la facultate. Şi cei mai mulţi dintre elevi sunt conştienţi că se află într-un seminar teologic" dovedind acest lucru prin disciplina şi dorinţa de a învăţa" de a cunoaşte cât mai multe despre Dumnezeu şi despre modul cum vor putea să-L slujească cum se cuvine pe Dumnezeu" dar şi pe oameni.

În ultimii ani" în familia Seminarului Teologic "Neagoe Vodă" din Curtea de Argeş s-au integrat cadre didactice tinere" care pun umărul la ridicarea prestigiului acestei şcoli teologice de tradiţie ce pregăteşte viitorii slujitori ai lui Dumnezeu" atât la Sfântul Altar cât şi la catedră.

N-aş încheia aceste câteva rânduri şi gânduri ale mele fără a nu adresa un îndemn frăţesc pentru profesorii Seminarului Teologic Curtea de Argeş. Să nu uitam nici o clipă că de munca noastră depinde modelarea elevilor noştri. Un vechi proverb romanesc spune că "dintr-un mărăcine iese şi un trandafir". Să încercăm să-i educam pe elevii noştri spre a fi buni slujitori ai lui Dumnezeu.Să-L luăm" ca model" pe Domnul Iisus Hristos Cel ce a făcut începutul misiunii învăţătoreşti" învăţând prin viu grai mulţimea care-L împresura însetată după cuvântul Său.

Educatorul creştin exercită cea mai puternică influenţă asupra ucenicilor săi prin puterea exemplului. Iisus a evidenţiat puterea educativă a exemplului. El se dă chiar pe Sine exemplu de învăţător" de educator" zicând: "Voi pe Mine Mă chemaţi: învăţătorul şi Domnul şi bine ziceţi" căci sunt" că pildă v-am dat vouă ca" precum v-am făcut Eu vouă" să faceţi şi voi" (Ioan XIII " 13-15 ).

Pedagogia creştină modernă cere ca pedagogul să se identifice cu invăţătura sa" să-şi trăiască învăţătura" să fie exemplu pentru cele ce învaţă. Puţini sunt acei educatori care împlinesc întocmai această condiţie. Dar Hristos şi-a trăit învăţătura. El n-a teoretizat" n-a creat o teologie" o ştiinţă despre Dumnezeu-Tatăl" ci a trăit în Dumnezeu" Tatăl Lui şi Tatăl nostru; şi ca Fiu al Părintelui Ceresc" ne-a făcut şi pe noi fii ai aceluiaşi Părinte.

Pr. Victor Grigore"

Consilier Învăţământ Teologic şi Religios

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului