Clasa a IX-a – a X-a Pastorală

Email Imprimare

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC
Cultul Ortodox
SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ


Disciplina
Număr de ore / săptămână
 Clasa a IX-a   Clasa a X-a 
Discipline teologice                       
       4       

       4       

Studiu biblic al Vechiului Testament      
       1       
       1       
Studiu biblic al Noului Testament           
       1       
       1       
Dogmatică                                                 
       1       
       1       
Liturgică1                                                  
        -       
       -       
Spiritualitate2                                           
        1      
       1      
Muzică bisericească3                              
        -      
       -       
Alte discipline                                            
      5        
      5       
Limba şi literatura română                     
        1       
       1       
Limba latină                                              
        1       
       1       
Limba greacă                                            
        1       
       1       
Educaţie muzicală                                    
        1       
       1       
Educaţie vizuală                                       
        1       
       1       
Numărul total de ore/ săptămână în CD  
        9      
        9      

 

NOTE:
Orele pentru disciplinele teologice se obţin din:
- ora de religie, prevăzută în trunchiul comun (TC);
- orele din curriculum diferenţiat (CD), prevăzute în planul-cadru;
- orele din curriculum la decizia şcolii (CDŞ), prevăzute în planul-cadru.
1. Pentru disciplina liturgică se alocă, în clasa a IX-a şi în clasa a X-a, ora prevăzută pentru religie în TC.
2. Pentru disciplina spiritualitate se alocă în total 3 ore/săptămână pentru fiecare clasă, astfel:
- o (una) oră/ săptămână din CD;
- 2 ore/săptămână care se desfăşoară sub formă de consultaţii şi îndrumări spirituale, se consemnează
în condică şi fac parte din norma profesorului de spiritualitate.
3. Pentru disciplina muzică bisericească prevăzută în lista disciplinelor de specialitate, se alocă din CDŞ,
2 ore/ săptămână în clasa a IX-a şi 2 ore/ săptămână în clasa a X-a. În afara orelor de muzică bisericească
se pot aloca 1-2 ore/ săptămână pentru ansamblu coral, activitate care se desfăşoară în afara orarului
zilnic sau în zilele de sâmbătă şi intră în norma profesorului de muzică.

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului