Clasa a XI-a – a XII-a Pastorală

Email Imprimare PDF

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC
Cultul ortodox, cultul ortodox de rit vechi
SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ


Disciplina
Număr de ore / săptămână
 Clasa a XI-a   Clasa a XII-a 
Discipline teologice                       
       12       

       12       

Morala Creștină1
       -       
       -       
Studiu biblic al Vechiului Testament      
       1       
       1       
Studiu biblic al Noului Testament           
       1       
       1       
Dogmatică                                                 
       2       
       2       
Istoria Bisericii Ortodoxe Române        
        1       
       2       
Istoria Bisericească Universală              
        1      
       1      
Catehetică și Omiletică                            
        1      
       1       
Tipic și Liturgică                                        
        2      
       2       
Spiritualitate2                                           
        1      
       1       
Muzică bisericească 3                              
        1      
       2       
Alte discipline                                            
        3        
       3       
Limba latină                                              
        1       
       1       
Limba greacă                                            
        1       
       1       
Educaţie muzicală                                    
        1       
       1       
                                                                   
                
                
Numărul total de ore/ săptămână în CD  
        15      
        15      

 

NOTE:
1. Pentru disciplina Morală creştină se alocă, în clasele a XI-a şi a XII-a, ora de religie din trunchiul
comun (TC).
2. Pentru disciplina Spiritualitate, în afara orei prevăzute în curriculum diferenţiat (CD), se poate aloca, din
curriculum la decizia şcolii (CDŞ), o (una) oră/ săptămână pentru consultaţii şi îndrumări spirituale.
3. În afara orelor de Muzică bisericească se pot aloca 1-2 ore/ săptămână pentru ansamblu coral, activitate
care se desfăşoară în afara orarului zilnic sau în zilele de sâmbătă şi intră în norma profesorului de
muzică.

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului