Seminarul Teologic din Curtea de Argeș

Email Imprimare PDF

Pr.Prof. Sabin Stancu

Seminarul Teologic "Neagoe Vodă" este reînfiinţat la data de 1 septembrie 1991" pentru argeşeni" de către Chiriarhul locului" Înaltpresfiniţul Părinte Calinic" Arhieppiscopul Argeşului şi Muscelului" cu statut de Seminar Teologic Ortodox" cu durată de 5 ani de studiu.

În perioada 1991-1994 Seminarul a funcţionat în spaţiul oferit de Grupul Şcolar Petrol din Piteşti.

În anul 1994 Seminarul Teologic de la Piteşti trece în lichidare" devenind secţia Seminarului "Neagoe Vodă" înfiinţat la Curtea de Argeş" în corpul B al grupului şcolar "Electro-Argeş".

Prin adresa Ministerului Învăţământului nr. 36872/1 din 12 octombrie 1994" s-a autorizat funcţionarea Seminarului Teologic Liceal "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeş ca instituţie de învăţământ preuniversitar de cult Ortodox" având autoritate juridică din anul şcolar 1994-1995.

În iulie 1996 a absolvit prima promoţie a Seminarului "Neagoe Vodă" cu un efectiv de patru clase paralele (Piteşti şi Curtea de Argeş)" în total 155 de absolvenţi.

În anul 1996 s-au împlinit 160 de ani de la înfiinţarea Seminarului Teologic din Curtea de Argeş. Activitate se desfăşura în 11 clase de Seminar (500 cursanţi) şi 3 clase de cântăreţi bisericeşti la Şcoala "Chiril Popescu" din Domneşti" Argeş.

La data de 1 septembrie 1996" Seminarul Teologic "Neagoe Vodă" a primit şase săli de clasă şi două spaţii pentru cancelarie şi contabilitate în clădirea Grupului Şcolar Agricol "Dobrescu - Argeş" din Municipiul Curtea de Argeş unde funcţionează până în prezent.

În anul şcolar 1999-2000" în cadrul Seminarului Teologic "Neagoe Vodă" s-au constituit două clase de monahi cu profilul teologie pastorală" forma de învăţământ frecvenţă redusă" pentru monahii şi monahiile din Eparhia Argeşului şi Muscelului şi nu numai şi o clasă specială pentru elevi cu deficienţe.

În anul 2001" pe lângă profilul teologie pastorală" în cadrul Seminarului s-a organizat concurs de admitere pentru o clasă cu specialitatea patrimoniu cultural (restaurare şi pictură bisericească).

Activitatea seminariştilor de la această specialitate s-a remarcat prin numeroase premii primite la concursuri la nivel naţional" dar şi prin bogate expoziţii de pictură bisericească (icoane pe lemn şi pe sticlă).

În prezent" în cadrul Seminarului Teologic activitatea se desfăşoară în zece clase de studiu distribuite astfel:

- patru clase profilul teologie pastorală" organizate pe patru ani de studiu;

- Patru clase profilul patrimoniu cultural" organizate pe patru ani de studiu;

- O clasă profilul cântăreţi bisericeşti" cu trei ani de studiu;

- O clasă de monahi" frecvenţă redusă" cu patru ani de studiu.

Pr. Prof. Dr. Stancu SABIN

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului