Teologie Pastorală

Specializarea

Email Imprimare

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală pune începutul cercetării științifice în domeniul teologic din perspectiva pregătirii unor absolvenți cu o instruire solidă, duhovnicească și intelectuală, cu posibilitatea continuării studiilor  universitare  la Facultatea de Teologie Ortodoxă și nu numai.

Specializarea Teologie Pastorală formează slujitorii Bisericii și tineri cu aleasă educație teologică ce vor urma la slujire în Sfântul Altar dar și la catedră; Sunt susținuți de cadre didactice cu pregătire de specialitate cunoscute pe plan local și național.

În primii doi ani, aria curriculară cuprinde studiul disciplinelor din cadrul teologiei biblice și istorice, deasemenea, cursuri și din domeniul teologiei practice.

În ultimii doi ani de studiu se pune accentul pe disciplinele teologiei sistematice, și pe aprofundarea teologiei practice.

Ultima actualizare în Marţi, 19 Iunie 2012 08:19

Dosarul de înscriere

Email Imprimare

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1) certificat de naştere -copie;

2) carte de indentareitate - copie;

3) certificat de botez (ortodox) - copie legalizată;

4) fişă medicală (original) tip Şcoala de şoferi;

5) anexa la fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;

6) copie de pe foaia matricolă V-VIII sau adeverinţă din care să reiasă mediile la religie, purtare şi media generală pentru clasele V-VIII;

7) recomandarea Consiliului Parohial;

8) Binecuvântarea Chiriarhului locului.

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

Probele de aptitudini

Email Imprimare

La Seminariile Teologice liceale Ortodoxe se organizează probe de aptitudini, care constau din probă orală şi probă scrisă.

Tematica pentru examenul de religie

Probă scrisă

1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

2. Crearea lumii.

3. Hristos, Lumina lumii. Vindecarea orbului din naştere.

4. Rugăciunea în viaţa creştinului.

5. Sfânta Liturghie-întâlnirea cu Hristos.

6. Legea cea nouă - Fericirile.

7. Crezul-sinteza învăţăturii de credinţă.

8. Pilda semănătorului -primire si împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.

9. Biserica, locaş de închinare.

10. Răbdarea şi încrederea în Dumnezeu - dreptul Iov.

Bibliografie: Sfănta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodoxă.

Prabă orală

a) verificarea dicției prin:

- rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate Ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, fie numele Domnului bincuvântat, Colinde

- intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române, Limba noastră, Ţara mea, Imnul eroilor. Pui de lei.

- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do Major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă.

- verificarea simţului ritmic.

Ultima actualizare în Vineri, 08 Iunie 2012 21:49

Oferta educațională pentru anul şcolar 2013-2014

Email Imprimare

Admitere în Seminariile Teologice Ortodoxe argeşene Anul Şcolar 2013-2014

Seminarul Teologic Ortodox ,,Neagoe-Vodă Basarab” Curtea de Argeş

1 clasă TEOLOGIE PASTORALĂ

1 clasă PATRIMONIU CULTURAL

Seminarul Teologic Ortodox ,,Iustin Patriarhul” Câmpulung-Muscel

1 clasă TEOLOGIE PASTORALĂ

La Seminariile Teologice Ortodoxe se organizează Probe de aptitudini, care constau din: Proba orală, Proba Practică şi Proba scrisă. Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

În conformitate cu Ordinului Ministrului Nr. 5608/31.08.2012, privind Organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 şi Calendarul Admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 şi Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale.

CALENDARUL DE ADMITERE

23 mai 2013 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere.

27-29 mai 2013 Înscrierea pentru probele de aptitudini.

30 mai - 1 iunie 2013 Desfăşurarea probelor de aptitudini.

3 iunie 2013 Afişarea rezultatelor probelor de aptitudini.

4 iunie 2013 Afişarea rezultatelor finale.

Dosarul de înscriere va cuprinde: 1.) certificat de naştere – copie; 2.) carte de identitate – copie; 3.) certificat de botez (ortodox) – copie 4.) fişă medicală (original) tip Şcoala de şoferi; 5.) anexă fişă de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial; 6.) copie de pe foaia matricolă V-VIII sau adeverinţă din care să reiasă mediile la religie, purtare şi media generală pentru clasele V-VIII; 6.) recomandarea Consiliului Parohial; 7.) Binecuvântarea Chiriarhului locului.

Depunerea dosarelor candidaţilor se face la Secretariatele celor două şcoli:

CURTEA DE ARGEŞ, B-dul Basarabilor, nr.15, Tel/Fax: 0248721391 ;

CÂMPULUNG-MUSCEL, Str. Mărăsesti, Nr. 15, Telefon/Fax 0248506005;

PROBELE ORALE

a) verificarea dicţiei prin: - rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate Ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă. b) verificarea aptitudinilor muzicale prin: - intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Colinde. - intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române, Limba noastră, Ţara mea, Imnul eroilor, Pui de lei.) - verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do Major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă. - verificarea simţului ritmic.

Notă. Proba orală este apreciată cu calificativul Admis sau Respins. Candidaţii de la specializarea Teologie ortodoxă, care la Proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin Proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la Probele de aptitudini.

PROBA SCRISĂ

Tematica 1. Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. 2. Crearea lumii. 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere. 4. Rugăciunea în viaţa creştinului. 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos. 6. Legea cea noua – Fericirile. 7. Crezul – sinteza învăţaturii de credinţă. 8. Pilda semănatorului – primire si împlinire a cuvântului lui Dumnezeu. 9. Biserica, locas de închinare. 10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

Bibliografie: - Sfânta Scriptură - Mica Biblie - Învăţătura de Credinţă Ortodoxă - Manualele de religie pentru clasele a VII-a şi a VIII-a.

Notă. Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6, oo.

Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea Patrimoniu cultural sunt următoarele: a) proba scrisă de verificare a cunostinţelor religioase; b) proba practică pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor, desen dupa natură; c) proba practică pentru testarea aptitudinilor la exprimare cromatică în compoziţie.

Conţinuturile pentru cele doua Probe practice de verificare a Aptitudinilor artistice sunt cele din Programa şcolară de Educaţie plastică pentru gimnaziu, iar conţinuturile pentru Proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul Teologic, specializarea, Teologie pastorală.

Materialele necesare desfăşurării probei vor fi asigurate de către şcoală.

Preot dr. Sabin STANCU, Directorul Seminarului Teologic

Ultima actualizare în Vineri, 24 Mai 2013 01:54

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului