Patrimoniu Cultural

Oferta pentru anul şcolar 2016-2017

Email Imprimare PDF

Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeş are următoarea ofertă educaţională pentru anul şcolar 2016-2017:

1 clasă pentru Secţia Teologie Pastorală

1 clasă pentru Secţia Patrimoniu Cultural

CALENDARUL DE ADMITERE:

23-24 mai 2016: Înscrierea pentru probele de aptitudini.

26 mai - 27 mai 2016 :Desfăşurarea probelor de aptitudini.

30 mai 2016 :Afişarea rezultatelor probelor de aptitudini.

31 mai 2016 :Afişarea rezultatelor finale.

Dosarul de înscriere va cuprinde: 1.) certificat de naştere – copie; 2.) carte de identitate – copie; 3.) certificat de botez (ortodox) 4.) fişă medicală (original) tip Şcoala de şoferi; 5.) anexă fişă de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial; 6.) copie de pe foaia matricolă V-VIII sau adeverinţă din care să reiasă mediile la religie, purtare şi media generală pentru clasele V-VIII; 6.) recomandarea Consiliului Parohial; 7.) Binecuvântarea Chiriarhului locului.

Depunerea dosarelor candidaţilor se face la Secretariatele celor două şcoli:

CURTEA DE ARGEŞ, B-dul Basarabilor, nr.21, Tel/Fax: 0248721391 ;

 

Pentru detalii şi informaţii despre admitere vă rugăm să ne contactaţi la Tel. 0248721391.

descarcă Oferta educatională in format pdf

Profesor Retevoi Valentin , Directorul Seminarului Teologic

Ultima actualizare în Marţi, 10 Mai 2016 00:25

Specializarea Teologie Patrimoniu Cultural

Email Imprimare PDF

Specializarea Teologie Patrimoniu Cultural oferă absolvenţilor:

- o pregătire temeinică de cultură generală şi teologică, paleografie, studiul formelor şi al culorii, istoria artelor etc.;

- calificarea în restaurarea şi conservarea operelor de artă, a monumentelor istorice bisericeşti şi a altor obiecte de patrimoniu cultural naţional;

- posibilitatea de angajare; Absolvenţii se pot angaja după terminarea cursurilor pe şantierele de restaurare a patrimoniului bisericesc şi naţional şi chiar peste hotare sau

- îşi pot continua studiile la Facultatea de Teologie secţia Patrimoniu cultural sau la altă secţie teologică.

La absolvire elevii primesc atestatul pentru realizezarea lucrărilor de pictură monumentală (frescă bisericească sau laică). În perspectivă, ei pot deveni artişti plastici profesionişti, pot organiza expoziţii cu lucrări personale.

Ultima actualizare în Marţi, 19 Iunie 2012 08:10

Proba Practică

Email Imprimare PDF

Pentru proba practică la clasa de Patrimonin Cultural, examenul constă în verificarea aptitudinilor artistice. Materialele necesare desfășurării probei vor fi asigurate de către școală.

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului