Seminarul Teologic din Curtea de Argeș

Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeș este o instituție de învățământ preunuversitar, FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC, cu o durată de studii de patru ani.

Aici se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care au promovat testele naţionale sau care au obţinut certificate de capacitate, care au media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 şi media la purtare minimum 9.00.

În cadrul Seminarului Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeș funcționează programul de studii liceale, preuniversitare, cu profilul Teologie Ortodoxă Pastorală şi Teologie Patrimoniu Cultural.

Programul de studii se desfășoară pe durata de 8 semestre, cursuri de zi, cu un număr de elevi aprobat de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Inspectoratul Școlar Județean Argeș.

Planurile de învățământ sunt alcătuite pe semestre de câte .... săptămâni de activitate didactică și cuprind un număr de 9-10 ore pe săptămână.

Evaluarea elevilor este în concordanță cu noile metode de predare - învăţare şi este gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o "probă" a ceea ce ştiu sau nu ştiu. Astfel evaluarea este atât o evaluare formativă pentru procesul de predare - învăţare, cât şi o evaluarea sumativă de tipul testelor scrise sau examinare orală şi alte „probe” de evaluare, care pun accentul pe „interactivitatea” dintre elev şi profesor. Acestea implică munca în grup, unde fiecare elev acţionează ca membru al grupului respectiv.

Ctitori

Email Imprimare

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Calinic - ctitor al învăţământului teologic argeşean

Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Calinic

Porunca Mântuitorului: "Mergând învăţaţi toate neamurile botezându-le în numele Tatălui şi al Filului şi al Sfântului Duh " (Matei 28, 18-19) avea sa fie implinită de Apostoli şi urmaşii acestora şi prin succesiune apostolică continuată de ierarhia bisericească până la sfârşitul lumii.

Principala misiune o constituie învăţarea "adică răspândirea învăţăturilor Mântuitorului lisus Hristos, necesare pentru mântuirea noastră. "Doamne la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vietii celei veşnice." (loan cap.VI, 68) "Căci aceasta este viata veşnică: "Să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu Adevărat şi pe lisus Hristos pe care L-ai trimis." (loan cap. XVII, 3)

Învăţarea şi cunoaşterea sunt două acţiuni specific umane, amândouă înnobilând pe om, apropiindu-l de Dumnezeu prin cunoaşterea şi împlinirea învăţăturilor creştine.

Gândurile unui dascăl

Email Imprimare

TeDeum la inceput de an scolar 2012

Se ştie foarte bine faptul că" după reînfiinţarea Episcopiei Argeşului şi Muscelului şi alegerea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Calinic ca episcop titular al acestei eparhii" în anul 1990" una dintre preocupările de bază ale Înaltpreasfinţiei Sale a fost pregătirea personalului bisericesc dar şi a profesorilor ce urmau a preda Religia în şcolile de stat.

În acest sens" Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a înfiinţat şcoli de cântăreţi bisericeşti" la Turnu Măgurele şi Curtea de Argeş" Seminarii teologice" la Turnu Măgurele" Piteşti" Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel" precum şi Facultatea de Teologie "Sfânta Muceniţă Filoteia" din Piteşti.

Prezentare

Email Imprimare

clip image002La Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" Curtea de Argeș se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care au promovat testele naţionale sau care au obţinut certificate de capacitate, care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 şi media la purtare minimum 9.00.

În cadrul Seminarului Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeș funcționează programul de studii liceale, preuniversitare, cu profilul Teologie Ortodoxă Pastorală şi Teologie Patrimoniu Cultural.

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală pune începutul cercetării științifice în domeniul teologic din perspectiva pregătirii unor absolvenți cu o instruire solidă, duhovnicească și intelectuală, cu posibilitatea continuării studiilor universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului