Curriculum

Clasa a IX-a – a X-a Patrimoniu cultural

Email Imprimare PDF

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC
Cultul Ortodox
SPECIALIZAREA: PATRIMONIU-CULTURAL


Disciplina
Număr de ore / săptămână
 Clasa a IX-a   Clasa a X-a 
Discipline teologice                        
       2       

       2       

Studiu biblic al Vechiului Testament       
       1       
       1       
Studiu biblic al Noului Testament           
       1       
       1       
Liturgică1                                                   
       -       
       -       
Educație artistică specializată                
        4       
       4       
Studiul formelor și desenul2                    
        1      
       1      
Studiul culorilor și pictură de icoană2     
        -      
       -       
Istoria artelor - Arta eclesială                
        1       
       1       
Sculptură                                                   
        1       
       1       
Alte discipline                                            
        3       
       3       
Limba și Literatura Română                    
        1       
       1       
Educaţie muzicală                                     
        1       
       1       
Educaţie vizuală                                        
        1       
       1       
Numărul total de ore/ săptămână în CD  
        9      
        9      

 

NOTE:
Orele pentru disciplinele de specialitate se obţin din:
- ora de religie, prevăzută în trunchiul comun (TC);
- orele din curriculum diferenţiat (CD), prevăzute în planul-cadru;
- orele din curriculum la decizia şcolii (CDŞ), prevăzute în planul-cadru.
1. Pentru disciplina liturgică se alocă, în clasa a IX-a şi în clasa a X-a, ora prevăzută pentru religie în TC.
2. Pentru disciplinele studiul formelor şi desenul şi studiul culorilor şi pictură de icoană se alocă, din CDŞ,
câte o (una) oră/ săptămână pentru fiecare disciplină, în clasa a IX-a şi în clasa a X-a.

Ultima actualizare în Marţi, 10 Iulie 2012 07:03

Clasa a XI-a – a XII-a Patrimoniu cultural

Email Imprimare PDF

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC
Cultul Ortodox
SPECIALIZAREA: PATRIMONIU-CULTURAL


Disciplina
Număr de ore / săptămână
 Clasa a XI-a   Clasa a XII-a 
Discipline teologice                              
       5       

       5       

Morala Creștină1                                              
       -       
       -       
Studiu biblic al Vechiului Testament               
       1       
       1       
Studiu biblic al Noului Testament                    
       1       
       1       
Dogmatică                                                          
       2       
       2       
Istoria Bisericii Ortodoxe Române                  
        -       
       1       
Istoria Bisericească Universală                       
        1      
       -      
Catehetică și Omiletică                                     
        1      
       1       
Tipic și Liturgică                                                 
        2      
       2       
Spiritualitate2                                                     
        1      
       1       
Muzică bisericească 3                                        
        1      
       2       
Discipline artistice de specialitate                    
        8        
       9       
Studiul formelor și desenul                               
        2       
       2       
Studiul culorii și pictură de icoană                   
        2       
       3       
Sculptură decorativă                                         
        1       
       1       
Studiul materialelor de lucru în arta eclesială
        1       
        -       
Restaurare de icoană și lemn policrom          
        1       
        1       
Istoria artelor                                                    
        1       
        1       
Studiul tehnicilor vechi și tradiționale             
        -       
        1       
Alte discilpline                                                     
        2        
        1        
Biologie                                                               
        1       
        -       
Educație muzicală                                              
        1       
        1       
Numărul total de ore/ săptămână în CD          
        15      
        15      

 

NOTE:
1. Pentru disciplina morală creştină se alocă, în clasele a XI-a şi a XII-a, ora de religie din trunchiul
comun (TC).

Ultima actualizare în Marţi, 10 Iulie 2012 07:10

La decizia şcolii

Email Imprimare PDF

 La decizia şcolii (discipline)

Clasa a XI-a – a XII-a Pastorală

Email Imprimare PDF

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC
Cultul ortodox, cultul ortodox de rit vechi
SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ


Disciplina
Număr de ore / săptămână
 Clasa a XI-a   Clasa a XII-a 
Discipline teologice                       
       12       

       12       

Morala Creștină1
       -       
       -       
Studiu biblic al Vechiului Testament      
       1       
       1       
Studiu biblic al Noului Testament           
       1       
       1       
Dogmatică                                                 
       2       
       2       
Istoria Bisericii Ortodoxe Române        
        1       
       2       
Istoria Bisericească Universală              
        1      
       1      
Catehetică și Omiletică                            
        1      
       1       
Tipic și Liturgică                                        
        2      
       2       
Spiritualitate2                                           
        1      
       1       
Muzică bisericească 3                              
        1      
       2       
Alte discipline                                            
        3        
       3       
Limba latină                                              
        1       
       1       
Limba greacă                                            
        1       
       1       
Educaţie muzicală                                    
        1       
       1       
                                                                   
                
                
Numărul total de ore/ săptămână în CD  
        15      
        15      

 

NOTE:
1. Pentru disciplina Morală creştină se alocă, în clasele a XI-a şi a XII-a, ora de religie din trunchiul
comun (TC).
2. Pentru disciplina Spiritualitate, în afara orei prevăzute în curriculum diferenţiat (CD), se poate aloca, din
curriculum la decizia şcolii (CDŞ), o (una) oră/ săptămână pentru consultaţii şi îndrumări spirituale.
3. În afara orelor de Muzică bisericească se pot aloca 1-2 ore/ săptămână pentru ansamblu coral, activitate
care se desfăşoară în afara orarului zilnic sau în zilele de sâmbătă şi intră în norma profesorului de
muzică.

Ultima actualizare în Marţi, 10 Iulie 2012 06:13

Clasa a IX-a – a X-a Pastorală

Email Imprimare

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC
Cultul Ortodox
SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ


Disciplina
Număr de ore / săptămână
 Clasa a IX-a   Clasa a X-a 
Discipline teologice                       
       4       

       4       

Studiu biblic al Vechiului Testament      
       1       
       1       
Studiu biblic al Noului Testament           
       1       
       1       
Dogmatică                                                 
       1       
       1       
Liturgică1                                                  
        -       
       -       
Spiritualitate2                                           
        1      
       1      
Muzică bisericească3                              
        -      
       -       
Alte discipline                                            
      5        
      5       
Limba şi literatura română                     
        1       
       1       
Limba latină                                              
        1       
       1       
Limba greacă                                            
        1       
       1       
Educaţie muzicală                                    
        1       
       1       
Educaţie vizuală                                       
        1       
       1       
Numărul total de ore/ săptămână în CD  
        9      
        9      

 

NOTE:
Orele pentru disciplinele teologice se obţin din:
- ora de religie, prevăzută în trunchiul comun (TC);
- orele din curriculum diferenţiat (CD), prevăzute în planul-cadru;
- orele din curriculum la decizia şcolii (CDŞ), prevăzute în planul-cadru.
1. Pentru disciplina liturgică se alocă, în clasa a IX-a şi în clasa a X-a, ora prevăzută pentru religie în TC.
2. Pentru disciplina spiritualitate se alocă în total 3 ore/săptămână pentru fiecare clasă, astfel:
- o (una) oră/ săptămână din CD;
- 2 ore/săptămână care se desfăşoară sub formă de consultaţii şi îndrumări spirituale, se consemnează
în condică şi fac parte din norma profesorului de spiritualitate.
3. Pentru disciplina muzică bisericească prevăzută în lista disciplinelor de specialitate, se alocă din CDŞ,
2 ore/ săptămână în clasa a IX-a şi 2 ore/ săptămână în clasa a X-a. În afara orelor de muzică bisericească
se pot aloca 1-2 ore/ săptămână pentru ansamblu coral, activitate care se desfăşoară în afara orarului
zilnic sau în zilele de sâmbătă şi intră în norma profesorului de muzică.

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului