Știri și evenimente

Eveniment cultural la Curtea de Argeș

Email Imprimare PDF

istorie20131

Muzeul Municipal din oraşul Curtea de Argeş a găzduit astăzi un eveniment deosebit pentru Eparhia Argeşului şi Muscelului. În prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic a fost lansat volumul intitulat ,,Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului”.

Au fost de faţă elevii şi profesorii Seminarului Teologic ,,Neagoe Vodă Basarab” şi iubitorii de carte din acest oraş.

Tipărită la Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, cartea sintetizează milenii de istorie trăite pe meleagurile argeşene binecuvântate de Dumnezeu.

La realizarea capitolelor cuprinse în acest volum a contribuit în mod decisiv Chiriarhul Eparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

Ultima actualizare în Joi, 18 Aprilie 2013 02:49

"Unirea Principatelor Române" la Curtea de Argeș

Email Imprimare

24 ianuarie 2013

Cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, în cadrul Proiectului de parteneriat educațional încheiat între: Seminarul Teologic "Neagoe Vodă Basarab", Liceul Tehnologic Auto și Liceul Tehnologic Forestier din Curtea de Argeș, la inițiativa cadrelor didactice și a elevilor, s-a desfășurat astăzi, 24 ianuarie 2013, în sala de festivități a Liceului Forestier, evenimentul artistic ce a marcat sărbătoarea națională a românilor: “Unirea Principatelor Române”.

Ultima actualizare în Joi, 24 Ianuarie 2013 07:40

Cultură, Tradiție și căi spirituale - ediția a IV-a

Email Imprimare PDF
Cultura, Traditie si cai spirituale

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeș, reprezentat de un grup de elevi însoțit de cadre didactice, a participat la Proiectul național "Cultură, Tradiție și căi spirituale" ediția a IV-a, desfășurat în parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi" Mănăstirea Neamț în perioada 19-21 octombrie 2012.

Ultima actualizare în Miercuri, 02 Ianuarie 2013 04:58

Știri din M.E.C.T.S.

Ministerul Educației Naționale
 • Mandat de negociere pentru un nou protocol de colaborare între România și Ucraina în domeniul educației
  14 Dec 2017

  Un nou protocol de colaborare în domeniul învățământului, menit să asigure o mai bună calitate a educației în limba maternă pentru românii din Ucraina, respectiv pentru ucrainienii din România, va fi negociat de ministerele de resort din cele două state. Printr-un memorandum adoptat în ședința de joi, 14 decembrie, Executivul a oferit mandat Ministerului Educației Naționale să negocieze cu Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina un nou protocol de colaborare pentru anii de învățământ 2017-2018, 2018-1019 și 2019-2020. 

  În cadrul negocierilor sunt avute în vedere acordarea de burse de studii, stagii de specializare pentru perfecționarea cunoștințelor de limbă și literatură română și respectiv, de limbă și literatură ucraineană, în instituțiile de învățământ superior, stagii de formare pentru cadrele didactice care predau în limba română și respectiv limba ucraineană șischimburi de elevi și studenți pentru participarea la olimpiade internaționale, concursuri, festivaluri, competiții sportive organizate în fiecare din cele două state.

   România și Ucraina au mai colaborat în domeniul educației în baza unui protocol de colaborare care a funcționat în anii de învățământ 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. 

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Proiectul de lege a manualului școlar elaborat de Ministerul Educației Naționale, adoptat de Guvernul României
  14 Dec 2017

  Manualul școlar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege ce reglementează regimul manualului școlar de bază în învățământul preuniversitar.

  Conform actului normativ adoptat în ședința de Guvern de astăzi, proiectele de manuale școlare sunt realizate de către autori/coautori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației Naționale (MEN), în vederea evaluării calității științifice. Evaluarea manualelor se organizează prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) și Institutul de Științe ale Educației, în baza metodologiei aprobate recent prin ordin al ministrului Educației Naționale, de către grupuri de evaluatori formate din cadre didactice, selectate în baza apelului public de selecție.

  Evaluarea calității științifice şi didactice a conținutului fiecărui proiect de manual școlar este realizată de către trei evaluatori cooptați - cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi un specialist extern în domeniul Știinţe ale educaţiei. Un proiect de manual școlar este declarat admis din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calității științifice şi didactice dacă întrunește minimum 85 de puncte din 100 de puncte posibile.

  Autorii/coautorii nemulţumiţi de rezultatul evaluării, au dreptul de a depune contestaţie, în termen de 48 de ore de la primirea comunicării. CNEE organizează, în termen de 15 zile lucrătoare, o sesiune de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru care autorii/coautori au depus contestaţie. Procedura de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare este identică procesului de evaluare, cu menţiunea că sunt cooptaţi alţi patru evaluatori pentru evaluarea calităţii ştiinţifice şi didactice.

  Manualele școlare admise în urma evaluării vor fi publicate pe platforma manuale.edu.ro, cu scopul de a selecta manualul școlar de bază prin proceduri transparente aprobate prin ordin al ministrului.

  MEN achiziționează conceptul și conținutul manualului școlar de bază de la autori/coautori, iar manualele școlare de bază, în format pdf și în varianta digitală interactivă, vor putea fi accesate și de pe site-ul ministerului, în cadrul Bibliotecii Școlare Virtuale, devenind resurse educaționale deschise. Înainte de reeditare, fiecare manual școlar va fi reevaluat de grupuri de experți.

  Prin derogare de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, utilizarea în manualele școlare de bază de scurte extrase din opere scrise literare, artistice sau științifice, a imaginilor unor opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, precum și de scurte fragmente din opere sonore sau audiovizuale, aduse anterior la cunoștință publică, se face fără plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, cu menționarea sursei și a autorului.

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, MEN va elabora normele metodologice de aplicare a legii, care vor fi aprobate prin ordin de ministru.

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Consiliul de Etică și Management Universitar și-a desemnat structura de conducere
  14 Dec 2017

  Ministerul Educației Naționale a găzduit miercuri, 13 decembrie 2017, prima ședință a Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU), în noua componență aprobată prin ordinul de ministru nr. 5552/2017. La acest eveniment a participat și secretarul de stat în Ministerul Educației Naționale, prof. univ. dr. Petre Andea, iar ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a transmis celor prezenți un mesaj de susținere.

  În cadrul ședinței a fost desemnată, prin vot, structura de conducere a Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU), fiind ales, cu majoritate de voturi, președintele consiliului, prof. univ. dr. Gheorghe Iancu (Universitatea din București). În poziția de vicepreședinte a fost ales, în unanimitate, conf. univ. dr. Ciprian Ion Preda (Universitatea de Vest din Timișoara). Prof. univ.dr. Andreea Simona Săseanu (Academia de Studii Economice din București) a fost numită secretar general, iar Ștefan Marius Deaconu (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) a fost desemnat purtător de cuvânt al CEMU.

  În urma discuțiilor referitoare la funcționarea consiliului s-a stabilit ca, în principiu, ședințele Consiliului de Etică și Management Universitar să aibă o frecvență trimestrială. Întruniri pot avea loc şi în alte situații, de exemplu atunci când se solicită adoptarea rapidă a unor rezoluții. Membrii CEMU au reiterat dorința de a îndeplini toate atribuțiile legale care le revin, astfel încât să contribuie la creșterea calitativă a managementului universitar şi mediului academic.

  Noua componență a Consiliului de Etică și Management Universitar este următoarea:

  I. Reprezentanți numiți de către Consiliul Național al Rectorilor:

  • prof. univ. dr. Gavril Budău (Universitatea „Transilvania” din Brașov);
  • prof. univ. dr. Anca Meda Georgescu (Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureș);
  • prof. univ. dr. Bogdan Emanuel Ionescu (Universitatea Politehnica din București).

  II. Reprezentanți numiți de către Ministerul Educației Naționale:

  • prof. univ. dr. Andreea Simona Săseanu (Academia de Studii Economice din București);
  • prof. univ. dr. Nicolae Muntean (Universitatea Politehnica din Timișoara);
  • prof. univ. dr. Gheorghe Iancu (Universitatea din București).

  III. Reprezentant numit de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior:

  • prof. univ. dr. Ioan Ianoș (Universitatea din București)

  IV. Reprezentant numit de către Consiliul National pentru Finanțarea Învățământului Superior:

  • prof. univ. dr. Marcel Dîrja (Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca)

  V. Reprezentant numit de către Consiliul National al Cercetării Științifice:

  • conf. univ. dr. Ciprian Ion Preda (Universitatea de Vest din Timișoara)

  VI. Reprezentant numit de către Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare:

  • conf. univ. dr. Adrian Ungureanu (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”) din Iași

  VII. Reprezentant numit de către federațiile naționale ale studenţilor:

  • Ștefan Marius Deaconu (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România)

  Precizăm că, potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Consiliul de Etică și Management Universitar este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale, fără personalitate juridică, a cărui misiune este dezvoltarea culturii eticii şi integrităţii în universităţile din România. Rolul CEMU este de a determina şi sprijini universităţile să elaboreze şi să pună în practică, în mod organizat, transparent şi eficient, politicile de etică şi de integritate universitară, în conformitate cu prevederile legale din domeniu, în vigoare.

  BIROUL DE COMUNICARE

Ministerul Educației Naționale
 • Mandat de negociere pentru un nou protocol de colaborare între România și Ucraina în domeniul educației
  14 Dec 2017

  Un nou protocol de colaborare în domeniul învățământului, menit să asigure o mai bună calitate a educației în limba maternă pentru românii din Ucraina, respectiv pentru ucrainienii din România, va fi negociat de ministerele de resort din cele două state. Printr-un memorandum adoptat în ședința de joi, 14 decembrie, Executivul a oferit mandat Ministerului Educației Naționale să negocieze cu Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina un nou protocol de colaborare pentru anii de învățământ 2017-2018, 2018-1019 și 2019-2020. 

  În cadrul negocierilor sunt avute în vedere acordarea de burse de studii, stagii de specializare pentru perfecționarea cunoștințelor de limbă și literatură română și respectiv, de limbă și literatură ucraineană, în instituțiile de învățământ superior, stagii de formare pentru cadrele didactice care predau în limba română și respectiv limba ucraineană șischimburi de elevi și studenți pentru participarea la olimpiade internaționale, concursuri, festivaluri, competiții sportive organizate în fiecare din cele două state.

   România și Ucraina au mai colaborat în domeniul educației în baza unui protocol de colaborare care a funcționat în anii de învățământ 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. 

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Proiectul de lege a manualului școlar elaborat de Ministerul Educației Naționale, adoptat de Guvernul României
  14 Dec 2017

  Manualul școlar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege ce reglementează regimul manualului școlar de bază în învățământul preuniversitar.

  Conform actului normativ adoptat în ședința de Guvern de astăzi, proiectele de manuale școlare sunt realizate de către autori/coautori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației Naționale (MEN), în vederea evaluării calității științifice. Evaluarea manualelor se organizează prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) și Institutul de Științe ale Educației, în baza metodologiei aprobate recent prin ordin al ministrului Educației Naționale, de către grupuri de evaluatori formate din cadre didactice, selectate în baza apelului public de selecție.

  Evaluarea calității științifice şi didactice a conținutului fiecărui proiect de manual școlar este realizată de către trei evaluatori cooptați - cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi un specialist extern în domeniul Știinţe ale educaţiei. Un proiect de manual școlar este declarat admis din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calității științifice şi didactice dacă întrunește minimum 85 de puncte din 100 de puncte posibile.

  Autorii/coautorii nemulţumiţi de rezultatul evaluării, au dreptul de a depune contestaţie, în termen de 48 de ore de la primirea comunicării. CNEE organizează, în termen de 15 zile lucrătoare, o sesiune de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru care autorii/coautori au depus contestaţie. Procedura de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare este identică procesului de evaluare, cu menţiunea că sunt cooptaţi alţi patru evaluatori pentru evaluarea calităţii ştiinţifice şi didactice.

  Manualele școlare admise în urma evaluării vor fi publicate pe platforma manuale.edu.ro, cu scopul de a selecta manualul școlar de bază prin proceduri transparente aprobate prin ordin al ministrului.

  MEN achiziționează conceptul și conținutul manualului școlar de bază de la autori/coautori, iar manualele școlare de bază, în format pdf și în varianta digitală interactivă, vor putea fi accesate și de pe site-ul ministerului, în cadrul Bibliotecii Școlare Virtuale, devenind resurse educaționale deschise. Înainte de reeditare, fiecare manual școlar va fi reevaluat de grupuri de experți.

  Prin derogare de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, utilizarea în manualele școlare de bază de scurte extrase din opere scrise literare, artistice sau științifice, a imaginilor unor opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, precum și de scurte fragmente din opere sonore sau audiovizuale, aduse anterior la cunoștință publică, se face fără plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, cu menționarea sursei și a autorului.

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, MEN va elabora normele metodologice de aplicare a legii, care vor fi aprobate prin ordin de ministru.

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Consiliul de Etică și Management Universitar și-a desemnat structura de conducere
  14 Dec 2017

  Ministerul Educației Naționale a găzduit miercuri, 13 decembrie 2017, prima ședință a Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU), în noua componență aprobată prin ordinul de ministru nr. 5552/2017. La acest eveniment a participat și secretarul de stat în Ministerul Educației Naționale, prof. univ. dr. Petre Andea, iar ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a transmis celor prezenți un mesaj de susținere.

  În cadrul ședinței a fost desemnată, prin vot, structura de conducere a Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU), fiind ales, cu majoritate de voturi, președintele consiliului, prof. univ. dr. Gheorghe Iancu (Universitatea din București). În poziția de vicepreședinte a fost ales, în unanimitate, conf. univ. dr. Ciprian Ion Preda (Universitatea de Vest din Timișoara). Prof. univ.dr. Andreea Simona Săseanu (Academia de Studii Economice din București) a fost numită secretar general, iar Ștefan Marius Deaconu (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) a fost desemnat purtător de cuvânt al CEMU.

  În urma discuțiilor referitoare la funcționarea consiliului s-a stabilit ca, în principiu, ședințele Consiliului de Etică și Management Universitar să aibă o frecvență trimestrială. Întruniri pot avea loc şi în alte situații, de exemplu atunci când se solicită adoptarea rapidă a unor rezoluții. Membrii CEMU au reiterat dorința de a îndeplini toate atribuțiile legale care le revin, astfel încât să contribuie la creșterea calitativă a managementului universitar şi mediului academic.

  Noua componență a Consiliului de Etică și Management Universitar este următoarea:

  I. Reprezentanți numiți de către Consiliul Național al Rectorilor:

  • prof. univ. dr. Gavril Budău (Universitatea „Transilvania” din Brașov);
  • prof. univ. dr. Anca Meda Georgescu (Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureș);
  • prof. univ. dr. Bogdan Emanuel Ionescu (Universitatea Politehnica din București).

  II. Reprezentanți numiți de către Ministerul Educației Naționale:

  • prof. univ. dr. Andreea Simona Săseanu (Academia de Studii Economice din București);
  • prof. univ. dr. Nicolae Muntean (Universitatea Politehnica din Timișoara);
  • prof. univ. dr. Gheorghe Iancu (Universitatea din București).

  III. Reprezentant numit de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior:

  • prof. univ. dr. Ioan Ianoș (Universitatea din București)

  IV. Reprezentant numit de către Consiliul National pentru Finanțarea Învățământului Superior:

  • prof. univ. dr. Marcel Dîrja (Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca)

  V. Reprezentant numit de către Consiliul National al Cercetării Științifice:

  • conf. univ. dr. Ciprian Ion Preda (Universitatea de Vest din Timișoara)

  VI. Reprezentant numit de către Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare:

  • conf. univ. dr. Adrian Ungureanu (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”) din Iași

  VII. Reprezentant numit de către federațiile naționale ale studenţilor:

  • Ștefan Marius Deaconu (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România)

  Precizăm că, potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Consiliul de Etică și Management Universitar este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale, fără personalitate juridică, a cărui misiune este dezvoltarea culturii eticii şi integrităţii în universităţile din România. Rolul CEMU este de a determina şi sprijini universităţile să elaboreze şi să pună în practică, în mod organizat, transparent şi eficient, politicile de etică şi de integritate universitară, în conformitate cu prevederile legale din domeniu, în vigoare.

  BIROUL DE COMUNICARE

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului