Știri și evenimente

Eveniment cultural la Curtea de Argeș

Email Imprimare PDF

istorie20131

Muzeul Municipal din oraşul Curtea de Argeş a găzduit astăzi un eveniment deosebit pentru Eparhia Argeşului şi Muscelului. În prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic a fost lansat volumul intitulat ,,Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului”.

Au fost de faţă elevii şi profesorii Seminarului Teologic ,,Neagoe Vodă Basarab” şi iubitorii de carte din acest oraş.

Tipărită la Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, cartea sintetizează milenii de istorie trăite pe meleagurile argeşene binecuvântate de Dumnezeu.

La realizarea capitolelor cuprinse în acest volum a contribuit în mod decisiv Chiriarhul Eparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

Ultima actualizare în Joi, 18 Aprilie 2013 02:49

"Unirea Principatelor Române" la Curtea de Argeș

Email Imprimare

24 ianuarie 2013

Cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, în cadrul Proiectului de parteneriat educațional încheiat între: Seminarul Teologic "Neagoe Vodă Basarab", Liceul Tehnologic Auto și Liceul Tehnologic Forestier din Curtea de Argeș, la inițiativa cadrelor didactice și a elevilor, s-a desfășurat astăzi, 24 ianuarie 2013, în sala de festivități a Liceului Forestier, evenimentul artistic ce a marcat sărbătoarea națională a românilor: “Unirea Principatelor Române”.

Ultima actualizare în Joi, 24 Ianuarie 2013 07:40

Cultură, Tradiție și căi spirituale - ediția a IV-a

Email Imprimare PDF
Cultura, Traditie si cai spirituale

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeș, reprezentat de un grup de elevi însoțit de cadre didactice, a participat la Proiectul național "Cultură, Tradiție și căi spirituale" ediția a IV-a, desfășurat în parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi" Mănăstirea Neamț în perioada 19-21 octombrie 2012.

Ultima actualizare în Miercuri, 02 Ianuarie 2013 04:58

Știri din M.E.C.T.S.

Ministerul Educației Naționale
 • Probele scrise din prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 încep luni, 25 iunie
  22 Iun 2018

  Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, încep luni, 25 iunie, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a). Marţi, 26 iunie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană și  italiană. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 28 iunie. 

  Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

  Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

  Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 

  Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

  În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

  Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

  • susţinerea tuturor probele scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea;

  • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

  Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

  În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Apel de candidaturi pentru ocuparea unor poziții vacante în cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)
  21 Iun 2018

  Ministerul Educației Naționale a lansat miercuri, 20 iunie, un apel de candidaturi pentru completarea Consiliului General, comisiilor de specialitate și comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). Organizarea acestui apel se impune ca urmare a vacantării unor poziții în componența CNATDCU.

  Aplicațiile individuale pentru calitatea de membru al CNATDCU în mandatul 2016-2020 se depun pe platforma brainmap.ro până la data de 20 iulie 2018, inclusiv.

  Academia Română, instituțiile de învățământ superior, cercetare științifică, cultură și sport pot face propuneri în acest sens, asumate prin completarea unor aplicații individuale.

  Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, respectiv asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale. 

  Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerințe minimale:

  • ​​experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută în țară și în străinătate, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniu;
  • disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea în alte consilii consultative ale Ministerului Educației Naționale;
  • echilibru și capacitate de analiză obiectivă;
  • integritate profesională și reziliență la presiuni exterioare.

  ​Nu sunt eligibili demnitarii și membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.

  Membrii comitetelor de selecție analizează aplicațiile înregistrate pe brainmap.ro și înaintează MEN o listă cuprinzând propunerile pentru completarea CNATDCU.

  Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecție pentru completarea CNATDCU vor fi făcute publice până la data de 31 iulie 2018. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecții și sesizări argumentate către MEN la adresa cnatdcu@edu.gov.ro.

  După finalizarea termenului de consultare publică, din listele de propuneri întocmite de către comitetele de selecție, vor fi numiți membrii Consiliului General, ai comisiilor de specialitate și ai comisiilor de contestații ale CNATDCU prin ordin al ministrului educației naționale pentru un mandat care se încheie la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut în ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016, cu modificările și completările ulterioare.

   

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Componența Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale
  20 Iun 2018

  Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a stabilit componența Consiliului Consultativ al MEN.

  Rolul principal al Consiliului Consultativ este de a contribui, prin expertiza membrilor săi, la elaborarea unui nou cadru legislativ pentru sistemul românesc de educație și formare profesională, în conformitate cu viziunea și misiunea asumate.

  Consiliul își va stabili coordonatorul, va adopta propriul regulament de organizare și funcționare, precum și calendarul derulării activităților.

  De asemenea, Consiliul poate invita, permanent sau nepermanent, și alți specialiști/experți în educație, în funcție de nevoile concrete ale activităților. Vor participa, ca invitați permanenți, reprezentanții partenerilor de dialog social.

  Ministerul Educației Naționale demarează astfel un amplu proces de revizuire a legislației în domeniul educației. În fapt, o nouă Lege a Educației Naționale, cu un nou spirit și de o altă anvergură, o lege cuprinzătoare, coerentă și flexibilă. În acest sens, este necesară identificarea zonelor de schimbare, a domeniilor către care este necesar să ne orientăm cu precădere.

  Un vector important în vederea atingerii obiectivelor de mai sus îl reprezintă valorificarea experienței acumulate în aplicarea prezentei Legi a Educației Naționale, ajustarea diferitelor prevederi care s-au dovedit a fi nefuncționale sau contradictorii, dar și păstrarea celor valoroase, precum și adaptarea cadrului legal la cerințele actuale ale beneficiarilor educației și ale societății, în general.

  Totodată, unul din principalele obiective este de a identifica modelele de bună practică, atât în Europa, cât și dincolo de frontierele ei, direcțiile, strategiile și politicile care, adaptate și aplicate în România, ar putea duce la schimbări benefice majore în sectorul educațional. Toate în interesul beneficiarului final al procesului educațional (preșcolarul, elevul, liceanul, studentul) și pentru o creștere economică sustenabilă, susținută de un sistem educațional flexibil și adaptat la cerințele pieței muncii. 

  Vă prezentăm mai jos componența Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale:

  1. ​Academician Ioan-Aurel POP, Președintele Academiei Române

  2. Profesor Sir Jim McDonald, Președinte al Conferinței Școlilor Europene pentru Educație și Cercetare în Inginerie Avansată

  3. Dr. François Weil, Consilier de Stat, Consiliul de Stat și al Jurisdicției Administrative, Franța, fost Rector al Academiei din Paris

  4. Eric Maurincomme, Președinte al Grupului INSA - Institutul Național de Științe Aplicate din Franța, Director al INSA Lyon

  5. Profesor dr. Jukka Mönkkönen, Președinte al UNIFI, organizație co-operațională a universităților din Finlanda, Rector al Universității Finlandei de Est

  6. Olli-Pekka Heinonen, Director General, Agenția Națională Finlandeză pentru Educație

  7. Jamil Salmi, Coordonator pentru Învățământul Terțiar Global, Banca Mondială

  8. Academician Ovidiu Alexandru BĂJENARU, Membru corespondent al Academiei Române, Director al Departamentului de Neuroștiințe Clinice din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București - Facultatea de Medicină

  9. Profesor universitar dr. Mușata-Dacia BOCOȘ-BINȚINȚAN, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

  10. Profesor universitar dr. Ștefan BUCHIU, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

  11. Profesor George CAZACU, Președintele Alianței Colegiilor Centenare

  12. Profesor dr. Florin COLCEAG, Președinte onorific al Institutului Român pentru Studii şi Cercetări Avansate în Educația Excelenței

  13. Academician Wilhelm DANCĂ, Membru corespondent al Academiei Române, Rector al Institutului Teologic Romano-Catolic, București

  14. Ligia DECA, Consilier de Stat, Departamentul Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială

  15. Profesor universitar dr. Vasile DÎNCU, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București

  16. Profesor dr. Radu GOLOGAN, Președintele Societății Române de Matematică

  17. Carmen LICĂ, Director executiv, Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională

  18. Cătălin NAE, Director General, Institutul Național de Cercetări Aerospațiale

  19. Profesor Liliana PREOTEASA, Consilier al ministrului Educației Naționale

  20. Academician Eugen SIMION, Președintele Secției de Filologie și Literatură - Academia Română

  21. Profesor universitar dr. Cristian SOCOL, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, Academia de Studii Economice, Membru în Consiliul de Programare Economică, Comisia Națională de Prognoză

  22. Dr. Madlen ȘERBAN, Expert în domeniul educației și formării profesionale, Director European Training Foundation în perioada 2009 – 2017

  23. Academician Răzvan THEODORESCU, Președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual - Academia Română.

  Pe lista invitaților permanenți ai Consiliului Consultativ se regăsesc:

  1. Radu ANTOHI, Președinte, Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR)

  2. Ioana BĂLTĂREȚU, Președinte, Consiliul Național al Elevilor (CNE)

  3. Iulian CRISTACHE, Președinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP)

  4. Marius DEACONU, Președinte, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

  5. Alin GRIGORE, Președinte, Uniunea Studenților din România (USR)

  6. Anton  HADĂR, Președinte, Federația Națională Sindicală „Alma Mater” (FNS-AM)

  7. Simion HĂNCESCU, Președinte, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI)

  8. Marius Ovidiu NISTOR, Președinte, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE-SH)

  Lucrările Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale se vor desfășura începând cu luna iulie a.c.

  BIROUL DE COMUNICARE

Ministerul Educației Naționale
 • Probele scrise din prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 încep luni, 25 iunie
  22 Iun 2018

  Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, încep luni, 25 iunie, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a). Marţi, 26 iunie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană și  italiană. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 28 iunie. 

  Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

  Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

  Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 

  Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

  În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

  Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

  • susţinerea tuturor probele scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea;

  • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

  Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

  În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Apel de candidaturi pentru ocuparea unor poziții vacante în cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)
  21 Iun 2018

  Ministerul Educației Naționale a lansat miercuri, 20 iunie, un apel de candidaturi pentru completarea Consiliului General, comisiilor de specialitate și comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). Organizarea acestui apel se impune ca urmare a vacantării unor poziții în componența CNATDCU.

  Aplicațiile individuale pentru calitatea de membru al CNATDCU în mandatul 2016-2020 se depun pe platforma brainmap.ro până la data de 20 iulie 2018, inclusiv.

  Academia Română, instituțiile de învățământ superior, cercetare științifică, cultură și sport pot face propuneri în acest sens, asumate prin completarea unor aplicații individuale.

  Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, respectiv asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale. 

  Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerințe minimale:

  • ​​experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută în țară și în străinătate, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniu;
  • disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea în alte consilii consultative ale Ministerului Educației Naționale;
  • echilibru și capacitate de analiză obiectivă;
  • integritate profesională și reziliență la presiuni exterioare.

  ​Nu sunt eligibili demnitarii și membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.

  Membrii comitetelor de selecție analizează aplicațiile înregistrate pe brainmap.ro și înaintează MEN o listă cuprinzând propunerile pentru completarea CNATDCU.

  Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecție pentru completarea CNATDCU vor fi făcute publice până la data de 31 iulie 2018. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecții și sesizări argumentate către MEN la adresa cnatdcu@edu.gov.ro.

  După finalizarea termenului de consultare publică, din listele de propuneri întocmite de către comitetele de selecție, vor fi numiți membrii Consiliului General, ai comisiilor de specialitate și ai comisiilor de contestații ale CNATDCU prin ordin al ministrului educației naționale pentru un mandat care se încheie la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut în ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016, cu modificările și completările ulterioare.

   

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Componența Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale
  20 Iun 2018

  Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a stabilit componența Consiliului Consultativ al MEN.

  Rolul principal al Consiliului Consultativ este de a contribui, prin expertiza membrilor săi, la elaborarea unui nou cadru legislativ pentru sistemul românesc de educație și formare profesională, în conformitate cu viziunea și misiunea asumate.

  Consiliul își va stabili coordonatorul, va adopta propriul regulament de organizare și funcționare, precum și calendarul derulării activităților.

  De asemenea, Consiliul poate invita, permanent sau nepermanent, și alți specialiști/experți în educație, în funcție de nevoile concrete ale activităților. Vor participa, ca invitați permanenți, reprezentanții partenerilor de dialog social.

  Ministerul Educației Naționale demarează astfel un amplu proces de revizuire a legislației în domeniul educației. În fapt, o nouă Lege a Educației Naționale, cu un nou spirit și de o altă anvergură, o lege cuprinzătoare, coerentă și flexibilă. În acest sens, este necesară identificarea zonelor de schimbare, a domeniilor către care este necesar să ne orientăm cu precădere.

  Un vector important în vederea atingerii obiectivelor de mai sus îl reprezintă valorificarea experienței acumulate în aplicarea prezentei Legi a Educației Naționale, ajustarea diferitelor prevederi care s-au dovedit a fi nefuncționale sau contradictorii, dar și păstrarea celor valoroase, precum și adaptarea cadrului legal la cerințele actuale ale beneficiarilor educației și ale societății, în general.

  Totodată, unul din principalele obiective este de a identifica modelele de bună practică, atât în Europa, cât și dincolo de frontierele ei, direcțiile, strategiile și politicile care, adaptate și aplicate în România, ar putea duce la schimbări benefice majore în sectorul educațional. Toate în interesul beneficiarului final al procesului educațional (preșcolarul, elevul, liceanul, studentul) și pentru o creștere economică sustenabilă, susținută de un sistem educațional flexibil și adaptat la cerințele pieței muncii. 

  Vă prezentăm mai jos componența Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale:

  1. ​Academician Ioan-Aurel POP, Președintele Academiei Române

  2. Profesor Sir Jim McDonald, Președinte al Conferinței Școlilor Europene pentru Educație și Cercetare în Inginerie Avansată

  3. Dr. François Weil, Consilier de Stat, Consiliul de Stat și al Jurisdicției Administrative, Franța, fost Rector al Academiei din Paris

  4. Eric Maurincomme, Președinte al Grupului INSA - Institutul Național de Științe Aplicate din Franța, Director al INSA Lyon

  5. Profesor dr. Jukka Mönkkönen, Președinte al UNIFI, organizație co-operațională a universităților din Finlanda, Rector al Universității Finlandei de Est

  6. Olli-Pekka Heinonen, Director General, Agenția Națională Finlandeză pentru Educație

  7. Jamil Salmi, Coordonator pentru Învățământul Terțiar Global, Banca Mondială

  8. Academician Ovidiu Alexandru BĂJENARU, Membru corespondent al Academiei Române, Director al Departamentului de Neuroștiințe Clinice din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București - Facultatea de Medicină

  9. Profesor universitar dr. Mușata-Dacia BOCOȘ-BINȚINȚAN, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

  10. Profesor universitar dr. Ștefan BUCHIU, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

  11. Profesor George CAZACU, Președintele Alianței Colegiilor Centenare

  12. Profesor dr. Florin COLCEAG, Președinte onorific al Institutului Român pentru Studii şi Cercetări Avansate în Educația Excelenței

  13. Academician Wilhelm DANCĂ, Membru corespondent al Academiei Române, Rector al Institutului Teologic Romano-Catolic, București

  14. Ligia DECA, Consilier de Stat, Departamentul Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială

  15. Profesor universitar dr. Vasile DÎNCU, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București

  16. Profesor dr. Radu GOLOGAN, Președintele Societății Române de Matematică

  17. Carmen LICĂ, Director executiv, Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională

  18. Cătălin NAE, Director General, Institutul Național de Cercetări Aerospațiale

  19. Profesor Liliana PREOTEASA, Consilier al ministrului Educației Naționale

  20. Academician Eugen SIMION, Președintele Secției de Filologie și Literatură - Academia Română

  21. Profesor universitar dr. Cristian SOCOL, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, Academia de Studii Economice, Membru în Consiliul de Programare Economică, Comisia Națională de Prognoză

  22. Dr. Madlen ȘERBAN, Expert în domeniul educației și formării profesionale, Director European Training Foundation în perioada 2009 – 2017

  23. Academician Răzvan THEODORESCU, Președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual - Academia Română.

  Pe lista invitaților permanenți ai Consiliului Consultativ se regăsesc:

  1. Radu ANTOHI, Președinte, Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR)

  2. Ioana BĂLTĂREȚU, Președinte, Consiliul Național al Elevilor (CNE)

  3. Iulian CRISTACHE, Președinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP)

  4. Marius DEACONU, Președinte, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

  5. Alin GRIGORE, Președinte, Uniunea Studenților din România (USR)

  6. Anton  HADĂR, Președinte, Federația Națională Sindicală „Alma Mater” (FNS-AM)

  7. Simion HĂNCESCU, Președinte, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI)

  8. Marius Ovidiu NISTOR, Președinte, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE-SH)

  Lucrările Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale se vor desfășura începând cu luna iulie a.c.

  BIROUL DE COMUNICARE

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului