Seminarul Teologic Ortodox Neagoe Voda Basarab

Colectivul didactic

Email Imprimare

Colectivul  cadrelor didactice 

 


PROF.RETEVOI L GHEORGHE VALENTIN
DIRECTOR UNITATE DE INVATAMANT
PROF.DUMITRESCU V VASILE CATALIN
DISCIPLINE TEOLOGICE 
PROF.SORESCU I ROBERT IONUŢ
 DISCIPLINE TEOLOGICE
PROF.STANCU M SABIN GHEORGHE
DISCIPLINE TEOLOGICE
PROF.POPELCĂ ROBERT  DISCIPLINE TEOLOGICE
PROF.FILIPOIU S MIHAELA FLORENTINA
 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
PROF.DOBRA D SIMONA ADRIANA
LIMBA FRANCEZĂ
PROF.OGIOLAN L MARINELA
MATEMATICĂ
PROF.DEACONU I DANA ELENA ISTORIE
PROF.MIHĂILESCU A CORNELIA ARTE PLASTICE -DESEN
PROF.DOBRA - CARMEN ELENA GEOGRAFIE 
PROF.IACOBESCU - CRISTINA ELENA ARTE PLASTICE -DESEN
PROF.NICUȚ N ELENA AMALIA LIMBA ENGLEZĂ
PROF.NEDELCESCU I MIHAELA PSIHOLOGIE 
PROF.COMAN - NICOLETA ECONOMIE 
PROF.GHERMAN F MARGARETA CHIMIE 
PROF.IORGARU I AMALIA ELENA BIOLOGIE 
PROF.TOMA G GEORGE CRISTIAN ED.FIZICĂ ŞI SPORT
PROF.RĂDUŢĂ G MARIANA LIMBA ROMÂNĂ
PROF.RETEVOI T VANIA ELENA DIDACTIC  AUXILIAR INFORMATICIAN

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 10 Mai 2016 00:36

PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Email Imprimare

CADRELE DIDACTICE  ALE UNITĂŢII NOASTRE ŞCOLARE 

NUME SI PRENUME  STATUTUL IN UNITATE 
RETEVOI L GHEORGHE VALENTIN
DIRECTOR UNITATE DE INVATAMANT
DUMITRESCU V VASILE CATALIN
CADRU DIDACTIC
SORESCU I ROBERT IONUŢ
CADRU DIDACTIC
STANCU M SABIN GHEORGHE
CADRU DIDACTIC
POPELCĂ ROBERT CADRU DIDACTIC
FILIPOIU S MIHAELA FLORENTINA
CADRU DIDACTIC
DOBRA D SIMONA ADRIANA
CADRU DIDACTIC
OGIOLAN L MARINELA
CADRU DIDACTIC
DEACONU I DANA ELENA CADRU DIDACTIC
MIHĂILESCU A CORNELIA CADRU DIDACTIC
DOBRA - CARMEN ELENA CADRU DIDACTIC
IACOBESCU - CRISTINA ELENA CADRU DIDACTIC
NICUȚ N ELENA AMALIA CADRU DIDACTIC
NEDELCESCU I MIHAELA CADRU DIDACTIC
COMAN - NICOLETA CADRU DIDACTIC
GHERMAN F MARGARETA CADRU DIDACTIC
IORGARU I AMALIA ELENA CADRU DIDACTIC
TOMA G GEORGE CRISTIAN CADRU DIDACTIC
RĂDUŢĂ G MARIANA CADRU DIDACTIC
RETEVOI T VANIA ELENA DIDACTIC  AUXILIAR INFORMATICIAN
BOROVINĂ A DOINA DIDACTIC  AUXILIAR  - SECRETAR
TITA NICOLESCU - MARIA MIHAELA DIDACTIC  AUXILIAR  -CONTABIL
IONITĂ ADELA NEDIDACTIC

 

Oferta pentru anul şcolar 2016-2017

Email Imprimare

Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeş are următoarea ofertă educaţională pentru anul şcolar 2016-2017:

1 clasă pentru Secţia Teologie Pastorală

1 clasă pentru Secţia Patrimoniu Cultural

CALENDARUL DE ADMITERE:

23-24 mai 2016: Înscrierea pentru probele de aptitudini.

26 mai - 27 mai 2016 :Desfăşurarea probelor de aptitudini.

30 mai 2016 :Afişarea rezultatelor probelor de aptitudini.

31 mai 2016 :Afişarea rezultatelor finale.

Dosarul de înscriere va cuprinde: 1.) certificat de naştere – copie; 2.) carte de identitate – copie; 3.) certificat de botez (ortodox) 4.) fişă medicală (original) tip Şcoala de şoferi; 5.) anexă fişă de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial; 6.) copie de pe foaia matricolă V-VIII sau adeverinţă din care să reiasă mediile la religie, purtare şi media generală pentru clasele V-VIII; 6.) recomandarea Consiliului Parohial; 7.) Binecuvântarea Chiriarhului locului.

Depunerea dosarelor candidaţilor se face la Secretariatele celor două şcoli:

CURTEA DE ARGEŞ, B-dul Basarabilor, nr.21, Tel/Fax: 0248721391 ;

 

Pentru detalii şi informaţii despre admitere vă rugăm să ne contactaţi la Tel. 0248721391.

descarcă Oferta educatională in format pdf

Profesor Retevoi Valentin , Directorul Seminarului Teologic

Ultima actualizare în Marţi, 10 Mai 2016 00:25

BUGET APROBAT AN SCOALR 2015-2016

Email Imprimare

buget1buget2

Ultima actualizare în Miercuri, 10 Februarie 2016 20:59

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 2016

Email Imprimare

UNIREA PRINCIPATELORUltima actualizare în Duminică, 31 Ianuarie 2016 08:38

Pagina 1 din 2

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului