Oferta

Oferta educațională

 • Seminarul Teologic din Curtea de Argeș

  Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeș este o instituție de învățământ preunuversitar, FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC, cu o durată de studii de patru ani.

  Aici se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care au promovat testele naţionale sau care au obţinut certificate de capacitate, care au media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 şi media la purtare minimum 9.00.

  În cadrul Seminarului Teologic Ortodox "Neagoe Vodă Basarab" din Curtea de Argeș funcționează programul de studii liceale, preuniversitare, cu profilul Teologie Ortodoxă Pastorală şi Teologie Patrimoniu Cultural.

  Programul de studii se desfășoară pe durata de 8 semestre, cursuri de zi, cu un număr de elevi aprobat de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Inspectoratul Școlar Județean Argeș.

  Planurile de învățământ sunt alcătuite pe semestre de câte .... săptămâni de activitate didactică și cuprind un număr de 9-10 ore pe săptămână.

  Evaluarea elevilor este în concordanță cu noile metode de predare - învăţare şi este gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o "probă" a ceea ce ştiu sau nu ştiu. Astfel evaluarea este atât o evaluare formativă pentru procesul de predare - învăţare, cât şi o evaluarea sumativă de tipul testelor scrise sau examinare orală şi alte „probe” de evaluare, care pun accentul pe „interactivitatea” dintre elev şi profesor. Acestea implică munca în grup, unde fiecare elev acţionează ca membru al grupului respectiv.

 • Teologie Pastorală

  Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală pune începutul cercetării științifice în domeniul teologic din perspectiva pregătirii unor absolvenți cu o instruire solidă, duhovnicească și intelectuală, cu posibilitatea continuării studiilor  universitare  la Facultatea de Teologie Ortodoxă și nu numai.

  Specializarea Teologie Pastorală formează slujitorii Bisericii și tineri cu aleasă educație teologică ce vor urma la slujire în Sfântul Altar dar și la catedră; Sunt susținuți de cadre didactice cu pregătire de specialitate cunoscute pe plan local și național.

  În primii doi ani, aria curriculară cuprinde studiul disciplinelor din cadrul teologiei biblice și istorice, deasemenea, cursuri și din domeniul teologiei practice.

  În ultimii doi ani de studiu se pune accentul pe disciplinele teologiei sistematice, și pe aprofundarea teologiei practice.

 • Patrimoniu Cultural

  Specializarea Teologie Patrimoniu Cultural oferă absolvenţilor:

  - o pregătire temeinică de cultură generală şi teologică, paleografie, studiul formelor şi al culorii, istoria artelor etc.;

  - calificarea în restaurarea şi conservarea operelor de artă, a monumentelor istorice bisericeşti şi a altor obiecte de patrimoniu cultural naţional;

  - posibilitatea de angajare; Absolvenţii se pot angaja după terminarea cursurilor pe şantierele de restaurare a patrimoniului bisericesc şi naţional şi chiar peste hotare sau

  - îşi pot continua studiile la Facultatea de Teologie secţia Patrimoniu cultural sau la altă secţie teologică.

  La absolvire elevii primesc atestatul pentru realizezarea lucrărilor de pictură monumentală (frescă bisericească sau laică). În perspectivă, ei pot deveni artişti plastici profesionişti, pot organiza expoziţii cu lucrări personale.

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului