Didactic

Clasa a IX-a – a X-a Patrimoniu cultural

Email Imprimare PDF

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC
Cultul Ortodox
SPECIALIZAREA: PATRIMONIU-CULTURAL


Disciplina
Număr de ore / săptămână
 Clasa a IX-a   Clasa a X-a 
Discipline teologice                        
       2       

       2       

Studiu biblic al Vechiului Testament       
       1       
       1       
Studiu biblic al Noului Testament           
       1       
       1       
Liturgică1                                                   
       -       
       -       
Educație artistică specializată                
        4       
       4       
Studiul formelor și desenul2                    
        1      
       1      
Studiul culorilor și pictură de icoană2     
        -      
       -       
Istoria artelor - Arta eclesială                
        1       
       1       
Sculptură                                                   
        1       
       1       
Alte discipline                                            
        3       
       3       
Limba și Literatura Română                    
        1       
       1       
Educaţie muzicală                                     
        1       
       1       
Educaţie vizuală                                        
        1       
       1       
Numărul total de ore/ săptămână în CD  
        9      
        9      

 

NOTE:
Orele pentru disciplinele de specialitate se obţin din:
- ora de religie, prevăzută în trunchiul comun (TC);
- orele din curriculum diferenţiat (CD), prevăzute în planul-cadru;
- orele din curriculum la decizia şcolii (CDŞ), prevăzute în planul-cadru.
1. Pentru disciplina liturgică se alocă, în clasa a IX-a şi în clasa a X-a, ora prevăzută pentru religie în TC.
2. Pentru disciplinele studiul formelor şi desenul şi studiul culorilor şi pictură de icoană se alocă, din CDŞ,
câte o (una) oră/ săptămână pentru fiecare disciplină, în clasa a IX-a şi în clasa a X-a.

Ultima actualizare în Marţi, 10 Iulie 2012 07:03

Clasa a XI-a – a XII-a Patrimoniu cultural

Email Imprimare PDF

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAŢIONALĂ - PROFIL TEOLOGIC
Cultul Ortodox
SPECIALIZAREA: PATRIMONIU-CULTURAL


Disciplina
Număr de ore / săptămână
 Clasa a XI-a   Clasa a XII-a 
Discipline teologice                              
       5       

       5       

Morala Creștină1                                              
       -       
       -       
Studiu biblic al Vechiului Testament               
       1       
       1       
Studiu biblic al Noului Testament                    
       1       
       1       
Dogmatică                                                          
       2       
       2       
Istoria Bisericii Ortodoxe Române                  
        -       
       1       
Istoria Bisericească Universală                       
        1      
       -      
Catehetică și Omiletică                                     
        1      
       1       
Tipic și Liturgică                                                 
        2      
       2       
Spiritualitate2                                                     
        1      
       1       
Muzică bisericească 3                                        
        1      
       2       
Discipline artistice de specialitate                    
        8        
       9       
Studiul formelor și desenul                               
        2       
       2       
Studiul culorii și pictură de icoană                   
        2       
       3       
Sculptură decorativă                                         
        1       
       1       
Studiul materialelor de lucru în arta eclesială
        1       
        -       
Restaurare de icoană și lemn policrom          
        1       
        1       
Istoria artelor                                                    
        1       
        1       
Studiul tehnicilor vechi și tradiționale             
        -       
        1       
Alte discilpline                                                     
        2        
        1        
Biologie                                                               
        1       
        -       
Educație muzicală                                              
        1       
        1       
Numărul total de ore/ săptămână în CD          
        15      
        15      

 

NOTE:
1. Pentru disciplina morală creştină se alocă, în clasele a XI-a şi a XII-a, ora de religie din trunchiul
comun (TC).

Ultima actualizare în Marţi, 10 Iulie 2012 07:10

TIPICUL CEL MARE AL SFÂNTULUI SAVA CEL SFINŢIT

Email

Tipicul Sfântului şi de Dumnezeu Purtătorului Părintelui nostru Sava cel Sfinţit. Adică în
închipuirea slujbelor bisericii aşa cum s-a urmat ele de demult şi se urmează şi acum... în Sfânta Lavră a
Sfântului Sava şi în toate bisericile cele dimprejurul Ierusalimului şi de pretutindeni pe care acum, pentru
prima dată, l-am tălmăcit şi l-am tipărit şi în limba noastră cea românească.

Partea I

 

Partea a II-a

Publicații Manuale și Documente

Email Imprimare PDF

Publicații Manuale și Documente

Ultima actualizare în Miercuri, 20 Iunie 2012 04:30

Studii și articole

Email Imprimare PDF

Studii și articole

Pagina 1 din 2

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului